ภาษาไทย ม.6 การเขียนโครงเรื่องสารคดี ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

ภาษาไทย ม.6 การเขียนโครงเรื่องสารคดี ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

1 yปี
2 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน
ท 2.1 ตัวชี้วัดที่ 4
เรื่อง การเขียนโครงเรื่องสารคดี
ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

มีใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/folderview?id=0B4mky1MMW8dYVmFKYmRySDQwak0&usp=sharing

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ