เพลงเสริมพัฒนาการ เด็กอนุบาล เพลงหมู อู๊ด อู๊ด

เพลงเสริมพัฒนาการ เด็กอนุบาล เพลงหมู อู๊ด อู๊ด สาธารณะ

KidsSongLive

5 เดือน
76 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
เพลงหมูร้อง อู๊ด อู๊ด
** หมูร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ | หมูร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ
หมูร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ | หมูร้องอู๊ดๆ ร้องอู๊ดๆ
ร้องเหนื่อยแล้วก็หยุด มันก็หยุดๆ | ไปมุดกินรำ กินรำข้าว
กินยังไม่อิ่ม ยังไม่อิ่ม ยังไม่พอ | ก็เลยต้องกินมะละกอๆ
แล้วก็ผักสด อาหารสดๆ | กินหมด แล้วก็อิ่มๆ
อิ่มแล้วมันก็นอน มันก็นอนๆ มันนอนในคอกๆ ...หมูนอนในคอก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ