ภาษาไทย ม.6 รสวรรณคดี ครูศราวุฒิ เนียมหอม

ภาษาไทย ม.6 รสวรรณคดี ครูศราวุฒิ เนียมหอม สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

4 yปี
7 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
ท 5.1 ตัวชี้วัดที่ 3
เรื่อง รสวรรณคดี
ครูศราวุฒิ เนียมหอม
โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

มีใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/folderview?id=0B0x_dulH5-nEblBma0tRaTNmRzg&usp=sharing

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ