วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ ครูเผด็จ จิตรากร

วิทยาศาสตร์ ม.4-6 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ ครูเผด็จ จิตรากร สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

3 yปี
9 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
ว 7.1 ตัวชี้วัดที่ 1
เรื่อง ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
ครูเผด็จ จิตรากร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ