ภาษาไทย ม.6 การเขียนบันเทิงคดี เรื่องสั้น ครูประทีป ศรีรุ่งเรือง

ภาษาไทย ม.6 การเขียนบันเทิงคดี เรื่องสั้น ครูประทีป ศรีรุ่งเรือง สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

4 yปี
43 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน
ท 2.1 ตัวชี้วัดที่ 4
เรื่อง การเขียนบันเทิงคดี (เรื่องสั้น)
ครูประทีป ศรีรุ่งเรือง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ