ภาษาไทย ม.2 การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอนที่ 2 ครูสมศรี เขียวชะอุ่ม

ภาษาไทย ม.2 การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอนที่ 2 ครูสมศรี เขียวชะอุ่ม สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

3 yปี
56 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
ท 4.1 ตัวชี้วัดที่ 1
เรื่อง การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอนที่ 2
ครูสมศรี เขียวชะอุ่ม
โรงเรียนเมืองเชลียง จ.สุโขทัย

มีใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/folderview?id=0B0x_dulH5-nEOFN3cml6VTZEbGc&usp=sharing

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ