ติวคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 [Part 2]

ติวคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 [Part 2] สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

2 yปี
2 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ติวคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 [Part 2] ประกอบด้วย
สาระที่ 2 การวัด เรื่อง การวัดพื้นที่ผิวและปริมาตร
สาระที่ 3 เรขาคณิต เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย
สาระที่ 3 เรขาคณิต เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

ดาวน์โหลดเอกสารเนื้อหาได้ที่ https://dlit.ac.th/site/classroom_detail.php?id=4486
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ