ติวภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 [Part 2]

ติวภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 [Part 2] สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

3 yปี
5 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ติวภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 [Part 2] ประกอบด้วย

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การอ่านและเขียน เพื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง (Cloze Paragraph)
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม เรื่อง การเรียงลำดับคำในประโยค (Word Order)
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การอ่านข้อความและบทความต่างๆ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การอ่านจับใจความ วิเคราะห์ และสรุป
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การใช้ skimming / scanning
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Context Clue / Guessing
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระอื่น เรื่อง อ่านเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์

สามารถรับชมเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ https://dlit.ac.th/site/classroom_detail.php?id=4462
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ