ติวสอบเรื่อง เคมีอินทรีย์ – เคมี ม.4-6 (Part 3)

ติวสอบเรื่อง เคมีอินทรีย์ – เคมี ม.4-6 (Part 3) สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

3 yปี
1 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ติวสอบเรื่อง เคมีอินทรีย์ – เคมี ม.4-6 (Part 3) ประกอบด้วย

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สามารถรับชมเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ https://dlit.ac.th/site/classroom_detail.php?id=4478
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ