ติวคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 [Part 2]

ติวคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 [Part 2] สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

3 yปี
7 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ติวคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 [Part 1] ประกอบด้วย
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต เรื่อง การหาร้อยละ
สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต เรื่อง ร้อยละของจำนวน

ดาวน์โหลดเอกสารเนื้อหาได้ที่ https://dlit.ac.th/site/classroom_detail.php?id=4449
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ