Stereotype แปลว่าอะไร ??? เสรีภาพในการแสดงออก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Stereotype แปลว่าอะไร ??? เสรีภาพในการแสดงออก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??? สาธารณะ

Adam Bradshaw

5 yปี
587 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ @ajarnadam หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
#ภาษาอังกฤษ #อาจารย์อดัม #AjarnAdam
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ