ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1]

ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1] สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

3 yปี
43 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 1
ประเภท:
ลักษณะ:
ติวสังคมศึกษา O-NET ม.6 [Part 1] ประกอบ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่อง ความรู้ทั่วไปของศาสนาต่างๆ
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่อง หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง กฎหมายต่างๆ
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เรื่อง โครงสร้างทางสังคม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง ระบอบการเมืองการปกครอง
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและดำเนินชีวิตในสังคมเรื่อง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

สามารถรับชมเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ https://dlit.ac.th/site/classroom_detail.php?id=4491
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ