แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | Dr.Kids [Mahidol Kids]

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | Dr.Kids [Mahidol Kids] สาธารณะ

Mahidol Kids

8 เดือน
1 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือภาษาแพทย์เรียกกันว่า “แพทย์ ER (Emergency Room)” เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมนักฉุกเฉินการแพทย์ ที่ต้องออกไปรับส่งผู้ป่วยกับรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ไปติดตามดูการทำงานของคุณหมอกันที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

#DrKids #MahidolKids #มหิดลคิดส์ #มหาวิทยาลัยมหิดล

YouTube | Mahidol Kids | http://www.youtube.com/MahidolKids
Facebook | http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล | https://www.mahidol.ac.th/th
Website | http://www.mahidolchannel.com | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | https://med.mahidol.ac.th/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ