ภาษาไทย ม.6 ภาษาและเหตุผล ครูวิชชากร แสงเพชรอ่อน

ภาษาไทย ม.6 ภาษาและเหตุผล ครูวิชชากร แสงเพชรอ่อน สาธารณะ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT

4 yปี
11 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. เข้าสู่ระบบ
Share 0 0
ประเภท:
ลักษณะ:
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
ท 4.1 ตัวชี้วัดที่ 1
เรื่อง ภาษาและเหตุผล
ครูวิชชากร แสงเพชรอ่อน
โรงเรียนวัดไร่ขิง จ.นครปฐม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ

ความคิดเห็น:

คิดเห็น
ต่อไป เล่นอัตโนมัติ